औरंगाबाद जिल्ह्यात 18 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 970 कोरोनामुक्त, 225 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,१३ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 29  जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 18 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 813 कोरोनामुक्त, 275 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,७ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 43 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 30 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 770 कोरोनामुक्त, 300 रुग्णांवर उपचार सुरू  औरंगाबाद, ६ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 25 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 31 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 371 कोरोनामुक्त, 289 रुग्णांवर उपचार सुरूऔरंगाबाद,२३ जुलै /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 16 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 28 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 355 कोरोनामुक्त, 275 रुग्णांवर उपचार सुरूऔरंगाबाद,२२ जुलै /प्रतिनिधी:-औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 26 जणांना (मनपा 03, ग्रामीण

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 26 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 329 कोरोनामुक्त, 275 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२१ जुलै /प्रतिनिधी :-   औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 38

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 35 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 38 कोरोनामुक्त, 305 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,१४जुलै /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 29 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 38 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 42 हजार 833 कोरोनामुक्त, 395 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,१०जुलै /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 78 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 25 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 42 हजार 427 कोरोनामुक्त, 532 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,४ जुलै /प्रतिनिधी:-औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 96 जणांना (मनपा 13,

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 90 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 42 हजार 132 कोरोनामुक्त, 650 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,३०जून /प्रतिनिधी :-  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 110 जणांना (मनपा

Read more