औरंगाबाद जिल्ह्यात 35 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 611 कोरोनामुक्त, 296 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,३१ जुलै/प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 25 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 28 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 586 कोरोनामुक्त, 291 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,३० जुलै /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 36 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 28 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 550 कोरोनामुक्त, 304 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२९ जुलै /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 37 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 51 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 513 कोरोनामुक्त, 313 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२८जुलै /प्रतिनिधी  :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 29 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 32 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 484 कोरोनामुक्त, 292 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२७जुलै /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 32 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 28 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 452 कोरोनामुक्त, 293 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२६जुलै /प्रतिनिधी :-औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 34 जणांना (मनपा 03,

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 28 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 418 कोरोनामुक्त, 302 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२५जुलै /प्रतिनिधी:-औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 30 जणांना (मनपा 03, ग्रामीण

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 31 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 371 कोरोनामुक्त, 289 रुग्णांवर उपचार सुरूऔरंगाबाद,२३ जुलै /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 16 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 28 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 355 कोरोनामुक्त, 275 रुग्णांवर उपचार सुरूऔरंगाबाद,२२ जुलै /प्रतिनिधी:-औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 26 जणांना (मनपा 03, ग्रामीण

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 26 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 329 कोरोनामुक्त, 275 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२१ जुलै /प्रतिनिधी :-   औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 38

Read more