औरंगाबाद जिल्ह्यात एक लक्ष 45 हजार 908 कोरोनामुक्त, 73 रुग्णांवर उपचार सुरू

औरंगाबाद,८ डिसेंबर /प्रतिनिधी:-औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 10 जणांना (मनपा 06, ग्रामीण 04) सुटी देण्यात आली. आजपर्यंत एक लक्ष 49 हजार 627 कोरोनाबाधित रुग्ण

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात एक लक्ष 45 हजार 142 कोरोनामुक्त, 151 रुग्णांवर उपचार सुरू

औरंगाबाद,११ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 15 जणांना (मनपा 05, ग्रामीण 10) सुटी  देण्यात आली. आजपर्यंत एक लक्ष 45 

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात एक लक्ष 45 हजार 95 कोरोनामुक्त, 153 रुग्णांवर उपचार सुरू

औरंगाबाद,८ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 17 जणांना (मनपा 06, ग्रामीण 11 ) सुटी  देण्यात आली. आजपर्यंत एक लक्ष

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 12 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 850 कोरोनामुक्त, 161 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२४ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 23 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 30 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 463 कोरोनामुक्त, 221 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,७ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 19 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 24 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 444 कोरोनामुक्त, 211 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,६ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 21 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 21 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 423 कोरोनामुक्त, 209 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,५ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 20 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 12 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 403 कोरोनामुक्त, 210 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,४ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 18 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 18 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 385 कोरोनामुक्त, 220 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,३ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 21 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 30 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 352 कोरोनामुक्त, 218 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,१ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 14 जणांना

Read more