औरंगाबाद जिल्ह्यात 214 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,सात मृत्यू

जिल्ह्यात 26116 कोरोनामुक्त, 5961 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 27 :  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 390 जणांना (मनपा 189, ग्रामीण 201)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 339 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,909 जणांचा मृत्यू

जिल्ह्यात 25726 कोरोनामुक्त, 6144 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 26 :  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 321 जणांना (मनपा 226, ग्रामीण 95)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 351 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात 25405 कोरोनामुक्त, 6135 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,दिनांक 25 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 351 जणांना (मनपा 138, ग्रामीण 213) सुटी

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 317 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,तीन मृत्यू

जिल्ह्यात 25054 कोरोनामुक्त, 6142 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 24 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 362 जणांना (मनपा 216, ग्रामीण 146)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 329 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,चार मृत्यू

जिल्ह्यात 24692 कोरोनामुक्त, 6190 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 23 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 186 जणांना (मनपा 87, ग्रामीण 99)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 358 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर ,सात मृत्यू

जिल्ह्यात 24506 कोरोनामुक्त, 6051 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 22 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 220 जणांना (मनपा 121, ग्रामीण 99)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 317 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,तेरा मृत्यू

जिल्ह्यात 24286 कोरोनामुक्त, 5920 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 21 :  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 301 जणांना (मनपा 121, ग्रामीण 180)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 277 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,11 मृत्यू

औरंगाबाद, दिनांक 20 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज ३०४ जणांना (मनपा१७२, ग्रामीण१३२ ) सुटी देण्यात आली. आजपर्यंत २३,९८५ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 323 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,6 मृत्यू

जिल्ह्यात 23681 कोरोनामुक्त, 5954 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 19 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 404 जणांना (मनपा 255, ग्रामीण 149)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 313 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर ,तेरा मृत्यू

जिल्ह्यात 23277 कोरोनामुक्त, 6040 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 18 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 280 जणांना (मनपा 182, ग्रामीण 98)

Read more