औरंगाबाद जिल्ह्यात 12 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 850 कोरोनामुक्त, 161 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२४ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 23 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 30 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 463 कोरोनामुक्त, 221 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,७ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 19 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 24 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 444 कोरोनामुक्त, 211 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,६ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 21 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 21 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 423 कोरोनामुक्त, 209 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,५ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 20 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 12 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 403 कोरोनामुक्त, 210 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,४ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 18 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 18 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 385 कोरोनामुक्त, 220 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,३ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 21 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 30 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 352 कोरोनामुक्त, 218 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,१ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 14 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 32 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 338 कोरोनामुक्त, 203 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,३१ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 20 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 29 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 318 कोरोनामुक्त, 192  रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,३० ऑगस्ट /प्रतिनिधी :-  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 14 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 22 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 266 कोरोनामुक्त, 154 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२७ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :-  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 15 जणांना

Read more