औरंगाबाद जिल्ह्यात 32 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,दोन मृत्यू

जिल्ह्यात 45438 कोरोनामुक्त, 125 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 25 :  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 48 जणांना (मनपा 40, ग्रामीण 08)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 45286 कोरोनामुक्त, 185 रुग्णांवर उपचार सुरू

औरंगाबाद, दिनांक 22 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 66 जणांना (मनपा 56, ग्रामीण 10 ) सुटी देण्यात आली. आजपर्यंत 45286 कोरोनाबाधित

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 42 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,एकाचा मृत्यू

जिल्ह्यात 45520 कोरोनामुक्त, 218 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 21 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 72 जणांना (मनपा 59, ग्रामीण 13)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 58 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात 45148 कोरोनामुक्त, 249 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 20 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 55 जणांना (मनपा 50, ग्रामीण 05)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 45093 कोरोनामुक्त,246 रुग्णांवर उपचार सुरू

औरंगाबाद, दिनांक 19 :  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 52 जणांना (मनपा 46, ग्रामीण 06) सुटी  देण्यात आली. आजपर्यंत 45093 कोरोनाबाधित रुग्ण

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 44932 कोरोनामुक्त, 303 रुग्णांवर उपचार सुरू

औरंगाबाद, दिनांक 16 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 54 जणांना (मनपा 46, ग्रामीण 07) सुटी देण्यात आली. आजपर्यंत 46459 कोरोनाबाधित रुग्ण

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 44878 कोरोनामुक्त, 333 रुग्णांवर उपचार सुरू

औरंगाबाद, दिनांक 15 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 55 जणांना (मनपा 47, ग्रामीण 08) सुटी देण्यात आली. आजपर्यंत 44878 कोरोनाबाधित रुग्ण

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 44823 कोरोनामुक्त, 353 रुग्णांवर उपचार सुरू

औरंगाबाद, दिनांक 14 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 54 जणांना (मनपा 45, ग्रामीण 09) सुटी देण्यात आली. आजपर्यंत 44823 कोरोनाबाधित रुग्ण

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 40 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर,दोन मृत्यू

जिल्ह्यात 44570 कोरोनामुक्त, 415 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद, दिनांक 09 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 86 जणांना (मनपा 77, ग्रामीण 09)

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 44484 कोरोनामुक्त,463 रुग्णांवर उपचार सुरू

औरंगाबाद, दिनांक 08 : औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 76 जणांना (मनपा 54, ग्रामीण 22 सुटी देण्यात आली. आजपर्यंत 44484 कोरोनाबाधित रुग्ण

Read more