औरंगाबाद जिल्ह्यात 32 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 338 कोरोनामुक्त, 203 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,३१ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 20 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 29 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 318 कोरोनामुक्त, 192  रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,३० ऑगस्ट /प्रतिनिधी :-  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 14 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 22 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 266 कोरोनामुक्त, 154 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२७ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :-  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 15 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 21 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 233 कोरोनामुक्त,146 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२५ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 21 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 10 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 194 कोरोनामुक्त, 148 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२३ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 12 जणांना

Read more

दिलासा:औरंगाबाद जिल्ह्यात कोरोनाचा एकही मृत्यू नाही

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 182 कोरोनामुक्त, 151 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२२ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 26 जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 11 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 44 हजार 137 कोरोनामुक्त, 169 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,२० ऑगस्ट /प्रतिनिधी :-  औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 22  जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 18 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 970 कोरोनामुक्त, 225 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,१३ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 29  जणांना (मनपा

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 20 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 922 कोरोनामुक्त, 230 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,११ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 26 जणांना

Read more

औरंगाबाद जिल्ह्यात 25 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर

 जिल्ह्यात एक लक्ष 43 हजार 896 कोरोनामुक्त, 237 रुग्णांवर उपचार सुरू औरंगाबाद,१० ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 29 जणांना

Read more