औरंगाबाद जिल्ह्यांत लाखांपेक्षा जास्त रुग्ण बरे होऊन घरी 

औरंगाबाद ,२५ एप्रिल /प्रतिनिधी 

औरंगाबाद जिल्ह्यात आज 1693  जणांना (मनपा  951 , ग्रामीण 742) सुटी  देण्यात आली. आजपर्यंत 102581 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. आज एकूण 1081 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर पडल्याने जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 118569  झाली आहे. आजपर्यंत एकूण 2373 जणांचा मृत्यू झाल्याने एकूण 13615 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, असे जिल्हा प्रशासनाने कळवले आहे. आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे (कंसात रुग्ण संख्या) आहे. 

मनपा (470)
       घाटी परिसर (2),  एन-5 सिडको (6),एन-6 सिडको (9),   एन-13(2), एन-9सिडको (5), एन-11 हडको (7),  एन-12 (1), एन-2 सिडको (6),  एन-8 सिडको (3),एन-4 सिडको (3), एन-3 सिडको-(1), एन-7 मुकुंदवाडी (2), शंभू नगर (2), मयुरबन कॉलनी (1),   म्हस्के पेट्रोल पंप (1), चंद्रशेखर नगर (1), राधास्वामी कॉलनी (1), पिसादेवी (2), न्याय नगर (1), राजमाता जिजाऊ नगर (1), छावणी (1),  बीड बाय पास परिसर (9),   रेल्वे स्टेशन परिसर (2), नंदनवन कॉलनी (1),कासलीवाल मार्वल (2),  विमानतळ  परिसर (1), जालान नगर (1), नक्षत्रवाडी (1), पदमपुरा (3), हर्सूल (5), म्हाडा कॉलनी (6), कांचनवाडी (16), स्नेह नगर (1), बन्सीलाल नगर(3), पडेगाव (1), दिव्या मराठी  परीसर (1), उस्मानपुरा (1), देवानगरी (1),चेलीपुरा (1),खाराकुआ (1),   जवाहरनगर (3),  होनाजी नगर (3),   सावंगी (1),    जटवाडा परिसर (3), जाधववाडी (9), अलंकार सोसायटी (1), मिसारवाडी (2), गारखेडा परिसर (8),   देवानगरी (1),शिवेश्वर कॉलनी (1),   देवळाई परिसर (2), पुंडलिक नगर (6),   मित्र नगर (1),  एमजीएम स्टाफ (1),   छावणी (2),पळशी (3),    जयभवानी नगर (2),  देशमुख नगर (1), म्हसोबा नगर (1), न्यू हनूमान नगर (8), नारेगाव(3),भावसिंगपुरा (1),गणेश नगर (5), खडकेश्वर (1), आदर्श कॉलनी (1), विशाल नगर (3),  लक्ष्मी नगर (2), शिवशंकर कॉलनी (1), गजानन नगर (2), सुंदर व्हॅली (1),एस.टी कॉलनी (3), चेतक घोडा (1), गजानन कॉलनी (5),  शिवाजी नगर (5), नाईक नगर (2),जे.पी इंटरनॅशनल (1),मधुबन कॉलनी (2),छत्रपती नगर (1), साई नगर (3),  वसंत विहार (1),  देवळाई परिसर (2),  राज नगर (2), हायकोर्ट कॉलनी (1),सहकार नगर (1),शहागंज (1),  रामनगर (1),चिकलठाणा (15),  शेंद्रा (2), विश्रांती नगर (3), सौजन्य नगर (1), महेश नगर (1), खोकडपुरा (1), संजय नगर (1), बौध्दनगर (1),श्रीराम नगर (2), उत्तरानगरी (1), सोहम मोटर्स परिसर (1), व्दारकानगरी (1),  वेदांत नगर (1), प्रकाशनगर (1),रशीदपुरा (2), बायजीपुरा (1),  अब्दीमंडी (1), माळीवाडा (1) अन्य (169) 
         
ग्रामीण (611)
सिल्लोड (5),  फुलंब्री (3), गंगापूर (3), ए.एस क्लब, वाळूज (3),  पैठण (1),जोगेश्वरी (1), डोनगाव (1), वैजापूर (2), लाडगाव (1),  चितेगाव (2), पोखरी, पळशी (1), बजाजनगर (11), खामगाव (1), वडखा (1), आडगाव(1), अन्य (563)
 
मृत्यू (27)     

घाटी (22)
1.      75, पुरूष, वाधका, औरंगाबाद
2.      60, स्त्री, छारनेर, सिल्लोड
3.      43, स्त्री, कबाडीपुरा, औरंगाबाद
4.    45,पुरूष, खीरडी, खुल्ताबाद
5.     50, पुरूष, आडगाव, औरंगाबाद
6.      56, स्त्री, देवळाई औरंगाबाद
7.     45, स्त्री, उपळा, कन्नड
8.     70, जामगाव, गंगापुर
9.      68, पुरूष,  समता नगर, औरंगाबाद
10.  56, पुरुष, रोटेगाव, वैजापुर
11.  70, स्त्री, वडगाव कोलाटी, वाळुज
12.  55, स्त्री, मंजारी, गंगापुर
13.  67, स्त्री, पद्मपुरा, औरंगाबाद
14.45, पुरूष, बाळापुर, सिल्लोड
15. 52, पुरूष, वडगाव कोल्हाटी
16.  62, स्त्री, रांजनगाव
17. 60, स्त्री, वडोद बाजार, फुलंब्री
18. 54, पुरूष, कन्नड
19.  36, पुरूष, नांदेडा, गंगापुर
20. 45, पुरूष, सोबलगाव, खुलताबाद
21.  70, स्त्री कन्नड,
22.  55, स्त्री, मंजुरपुरा औरंगाबाद
 
जिल्हा सामान्य रुग्णालय (2)
1.    52, पुरूष, जवखेडा ता. कन्नड
2.   70, स्त्री, सानपखेडा ता पैठण
 
खासगी रुग्णालय (3)
1.     80, पुरूष, शिवना ता सिल्लोड
2.    66, पुरूष, एन 1 सिडको औरंगाबाद
3.    30, पुरूष, कोटला कॉलनी औरंगाबाद