औरंगाबाद जिल्ह्यात धार्मिक स्थळे पुर्णपणे बंद

औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी निर्बंधातील शिथिलतेच्या मर्यादेबाबत अंशत: सुधारणा

निर्बंधात शिथिलता असली तरी नियमांचे काटेकोर पालन करा-जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

औरंगाबाद ,१९ जून /प्रतिनिधी :-  औरंगाबाद जिल्‍हयातील कोविड-19 विषयक बाधित परिस्थिती लक्षात घेऊन व प्राप्त वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे जिल्हयातील रुग्णांची टक्केवारी 2.94 टक्के (Positivity)असून व्यापलेल्या ऑक्सीजन बेडची टक्केवारी 6.81 टक्के असल्याने औरंगाबाद जिल्हयाचे वर्गवारी नुसार स्थान Level-1 मध्ये सध्या आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, औरंगाबाद व पोलीस आयुक्त औरंगाबाद शहर व आयुक्‍त महानगरपालिका ,औंरगाबाद यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने संपूर्ण औरंगाबाद जिल्हा क्षेत्राकरिता दि. 21 जुन रोजीचे सकाळी 07.00 वाजेपासून पुढील आदेशापर्यंत (5 जुन आणि 6 जुन मध्ये सुधारणा करुन) निर्बंध शिथिल (Restriction Relaxation ) करुन  सुधारित आदेश लागू करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील संक्रमण वाढत राहिले तर निर्बंध अधिक कडक करण्यात येणार असून जनतेच्या मुक्त जीवन जगण्यावर मर्यादा येणार असल्याने नागरिकांनी सर्व नियमांचे काटेकोर पालन  करण्याचे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.  

अ.क्र.बाब / तपशीलनिर्बंधांबाबत सुचना
1सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचनासंपूर्ण आठवडाभर परंतु अंशत: निर्बधात शिथीलतासह नियमित चालू राहिल.
2अत्यावश्यक वस्तू व सेवा संबंधी व्यवसाय व दुकानेनियमितपणे पूर्ण वेळ:   दररोज
3अत्यावश्यक वस्तू व सेवा व्यतीरिक्त इतर सर्व व्यवसाय व दुकानेनियमितपणे पूर्ण वेळ:   दररोज
4मॉल्स/ नाट्यगृहे/ चित्रपटगृहे50 % आसन क्षमतेनुसार
5रेस्टॉरंट/ शिवभोजन थाळी, खानावळी हॉटेल्सनियमितपणे दररोज  
6सार्वजनिक ठिकाणे, क्रीडांगणे, मोकळ्या जागा, उद्याने, बगिचे/ Morning Walk व सायकलिंगनियमितपणे पूर्ण वेळ:   दररोज
7खाजगी आस्थापनानियमितपणे पूर्ण वेळ:   दररोज
8कार्यालयीन उपस्थिती शासकीय/खाजगी / निमशासकिय  अधिकारी व कर्मचारी यांच्या  100 % उपस्थितीने
9क्रीडा नियमितपणे पूर्ण वेळ:  दररोज
10चित्रीकरण (Shooting)नियमितपणे पूर्ण वेळ : दररोज
11स्नेहसंमेलने (Gathering), सामाजिक, सांस्कृतिक, करमणूकीचे कार्यक्रम50 %  सभागृह अथवा मैदान आसन क्षमतेनुसार
12धार्मिक स्थळेपुर्ण पणे बंद राहतील
13विवाह संमारंभसभागृहाच्या आसन क्षमतेच्या 50% लोकांच्या उपस्थितीत 
14अंत्यविधी100  लोकांच्या उपस्थितीत
15सभा, निवडणुका, स्थानिक प्राधिकरण व सहकारी संस्था यांचे आमसभासभागृह / हॉलच्या / मैदान आसन क्षमतेच्या 50% 
16बांधकामनियमितपणे  दररोज
17कृषी संबंधीत बाबीनियमितपणे पूर्ण वेळ : दररोज
18ई-कॉमर्स वस्तु व सेवानियमितपणे पूर्ण वेळ : दररोज
19जीम/वेलनेस सेंटर/स्पा/ ब्युटी पार्लर/सलुनदररोज क्षमतेच्या 50% पूर्व- परवानगीसह (Appointment)
20जलतरण तलाव (Swimming Pool)क्रीडा-संकुल (Sports Complex), स्‍वंतत्र जलतरण तलाव, जीम , हॉटेल्‍स यांना संलग्‍नीत सर्व जलतरण तलाव पूर्णपणे बंद राहतील.
21सार्वजनिक बस वाहतूकपूर्ण आसन क्षमतेने परंतु प्रवाशांना उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई आहे.
22कार्गो वाहतूक सर्व्हिसेस (जास्तीत जास्त तीन व्यक्तीसह)नियमितपणे पूर्ण वेळ : दररोज
23अंतर जिल्हा प्रवासी वाहतूक (खाजगी कार, टॅक्सी,बस) व ट्रेननियमितपणेमधील भागातून अथवा 5 जर प्रवासी लेवल अशा जिल्हामार्गे प्रवास करीत असल्यासप्रवशांना ई पास आवश्यक राहिल. 
24उत्पादन क्षेत्र (Export Oriented Units) (निर्यात प्रधान उद्योग)नियमितपणे पूर्ण वेळ : दररोज
25उत्पादन क्षेत्र (1. अत्यावश्यक वस्तू व त्याकरीता लागणारा कच्च माल उत्पादक पॅकेजींग व संपूर्ण साखळीतील सेवा  2. निंरतर प्रक्रिया असलेले उद्योग  3.संरक्षण संबंधित उद्योग  4. डेटा सेंटर / क्लॉवुड सर्व्हिस प्रावायडर/ माहिती तंत्रज्ञान सेवा संबंधी,गुंतागुंतीचे पायाभूत सेवा व उद्योग )नियमितपणे पूर्ण वेळ : दररोज 
26उत्पादन क्षेत्र (अत्यावश्यक सेवा व निंरतर प्रक्रिया उद्योग, निर्यात प्रधान उद्योग व शासनाच्या आदेश दि. 04 जून 2021 मधील मुद्दा क्र. 23 व 24 मधील बाबी वगळून इतर उत्पादन क्षेत्रातील उद्योग व सेवा)नियमितपणे पूर्ण वेळ : दररोज 
उपरोक्त सर्व बाबींसाठी Covid Appropriate Behavior (CAB) अनिवार्य आहे.          1) मास्क वापरणे  2) 2 गज दुरी (6 फुट अंतर) 3) सॅनीटायझर  4)आवश्यकतेनूसार फेसशिल्ड वापरणे आनिवार्य

दि.15/06/2021 चे पर्यटन स्थळाबाबत या कार्यालयाकडील समक्रमांकिंत आदेश दि.15/06/2021 कायम ठेवण्यात येत आहेत.   
कोविड-19 संसर्ग साखळी तोडणे(Levels of Restrictions for Breaking The Chain) आदेश दिनांक 04 जून 2021 नुसार अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ठ करण्यात आलेल्या बाबीअत्यावश्यक सेवा :1.रुग्णालय, रोग निदान केंद्र, चिकित्‍सालय , लसीकरण केद्रें, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषध दुकाने, औषधे    निर्मिती उद्योग इतर वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा यांचा त्यांना आवश्यक अशा अनुषंगिक उत्पादन आण  वितरण तसेच वितरक, वाहतूक आणि पुरवठा साखळी यांचा देखील समावेश असेल. लस, निर्जतुके, मास्क,  वैद्यकीय उपकरणे, त्यांना सहाय्यभुत  कच्चा माल उद्योग आणि अनुषंगिक सेवा यांचे उत्पादन व वितरण यांचा देखील समावेश असेल2.शासकीय व खाजगी  पशुवैद्यकीय सेवा,  दवाखाने, पशु संगोपन केंद्र व  पशु खादयाची दुकाने3.सर्व वने व त्यासंबंधीत विभागाच्या अत्यावश्यक बाबी.4.विमान व त्यासंबंधी पूरक सेवा, कार्गो सेवा, विमानतळे तत्संबंधी दुरूस्तीसेवेच्या बाबी, हवाई सेवा 5.किराणा सामानाची  दुकाने, भाजीपाला व फळ विक्रेते, दूध डेअरी, बेकरी, मिठाई / चॉकलेट / केक/ खाद्य/ मटन/चिकन मासे इ अंडी दुकाने6.शितगृहे आणि साठवणुकीची गोदाम सेवा  7.सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जसे की, रेल्वे, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा आणि सार्वजनिक बसेस.8.स्थानिक प्राधिकरणाकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व मान्सून पूर्व उपक्रम व सेवा. 9.स्थानिक प्राधिकरणाव्दारे पुरविणेत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक सेवा . 10.रिर्झव्ह बॅक ऑफ इंडीया आणि त्यांच्याकडून अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित केलेल्या सेवा11.सेबी तसेच सेबी मान्यताप्राप्त वित्तीय बाजाराशी निगडीत पायाभूत संस्था , स्टॉक एक्सेजेंस, डिपॉझिटर्स,     क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स इत्यादी आणि सेबीकडे नोंदणीकृत इतर मध्यस्थ12.दूरसंचार सेवा सुरू राहणेसाठी आवश्यक अशा दुरूस्ती / देखभाल विषयक बाबी13.मालाची / वस्तुंची वाहतूक.14.पाणीपुरवठा विषयक सेवा 15.शेती संबंधित सेवा आणि शेतीशी निगडीत सर्व कामामध्ये सातत्य राहावे याबाबत शेतीकामासाठी लागणाऱ्या सर्व  अनुषंगिक सेवा, बी-बियाणे, खते, औजारे आणि त्यांची दुरूस्ती सेवा यांचाही समावेश असेल16.सर्व प्रकारच्या व्यापारी मालाची व उत्‍पादनाची आयात – निर्यात 17.ई कॉमर्स ( फक्त अत्यावश्यक सेवा आणि माल यांच्या पुरवठांशी निगडीत18.मान्यताप्राप्त वृत्तपत्र आणि त्यांच्याशी संबंधित सेवा19.पेट्रोलपंप आणि पेट्रोलियम संबंधित उत्पादने विषयक सेवा  20.सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवा21.डेटा सेंटर, क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, आयटी – माहिती तंत्रज्ञान सबंधित महत्वाच्या पायाभूत सुविधा   सेवा  22.शासकीय आणि खाजगी सुरक्षा विषयक सेवा  23.विद्युत आणि गॅस पुरवठा विषयक सेवा24.ATM’s25.पोस्टल सेवा  26.कस्टम हाऊस एजंट्स, परवानाधारक मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर ( लस/ औषधी / जीवरक्षक औषधांशी   संबंधित वाहतूक)27.अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणारा कच्चा माल, पँकेजिंग मटेरीयल यांचे उत्पादन करणारे उद्योग 28.स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाव्दारे निश्चित केलेल्या अत्यावश्यक सेवा29.सर्व ऑप्‍टीकल्‍स् शॉप30.वाहतूक व्‍यवस्‍थेशी निगडीत टायर विक्री, रिपेअर वर्क शॉप, सर्व्‍हीस सेंटर व स्‍पेअर्स पार्ट विक्री आस्‍थापना31.या व्यतिरिक्त कोणतीही सेवा जी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अत्यावश्यक व आपात्कालीन सेवा म्हणून घोषित केली आहे.

a. सर्व उदयोग,व्यवसाय व खाजगी आस्थापना व त्यांचे कर्मचा-यांना निगेटीव्ह RTPCR चाचणी अहवाल सोबत बाळगणे बंधनकारक राहिल.(वैधता 15 दिवसांकरिता) निगेटीव्ह RTPCR चाचणी अहवालाशिवाय दुकान/व्यवसाय सुरु करता येणार नाही.

विशेष सूचना: ज्या मुद्‌यांमध्ये आसनक्षमतेचा उल्लेख आहे अशा सर्व आस्थापनांनी त्यांची एकूण आसन क्षमता घोषित करणारा फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे

b. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कोराना महामारीची आपत्ती जोपर्यंत अस्तीत्वात आहे तो पर्यंत संबंधित दुकान/आस्थापनावर दंडात्मक कारवाई/बंद ठेवण्यात (Seal) येईल, तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित आदेशाप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल.

c. उक्त निर्देशांचे काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामीण भागात गट विकास अधिकारी तसेच नागरी भागात संबंधीत आयुक्त महानगरपालिका, नगरपालिका / नगर पंचायत मुख्याधिकारी यांची राहिल. या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी Incident Commander जिल्हाधिकारी व  तहसिलदार यांची राहिल.

  • प्रस्तुत आदेश आवश्यकतेनुसार रद्द किंवा सुधारित करू शकतील 
  • सदर आदेशाची अंमलबजावणी दिनांक 21 जून 2021 चे सकाळी 07.00 वाजल्यापासून ते पुढील आदेशापर्यंत लागू राहिल.

सदर आदेशाची कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना यांनी अंमजबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 चे कलम 51 ते 60 व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 तसेच साथरोग कायदा 1897 अन्वये दंडनीय/कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहिल असेही जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.