औरंगाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी आयोजित सभेस अटी व शर्तीचा अधीन राहून परवानगी

औरंगाबाद, दि.31, (जिमाका) :- शासन व जिल्‍हास्‍तरावरुन कोरोनाचा प्रार्दुभाव रोखण्‍यासाठी विविध उपाययोजना करण्‍यात येत आहेत. परंतु सध्‍या कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव विचारात

Read more