राज्यात कोरोनाच्या साडेबारा लाख चाचण्या,रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ५६ टक्के

९५ हजार ६४७ रुग्णांवर उपचार सुरू – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई, दि.१०: राज्यात आज ५३६६ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ५५.६२ टक्के असून आतापर्यंत एकूण संख्या १ लाख ३२ हजार ६२५ झाली आहे. दरम्यान, आज कोरोनाच्या ७८६२ नवीन रुग्णांचे निदान झाले असून सध्या राज्यात ९५ हजार ६४७ रुग्णांवर (ॲक्टिव्ह) उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.

राज्यात कोरोनाच्या साडेबारा लाख चाचण्या

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या १२ लाख ५३ हजार ९७८ नमुन्यांपैकी २ लाख ३८ हजार ४६१ नमुने पॉझिटिव्ह (१९.०१ टक्के) आले आहेत. राज्यात ६ लाख ७४ हजार २५ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. सध्या ४६ हजार ५६० लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यात आज २२६ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून सध्या राज्यातील मृत्यूदर ४.१५ टक्के एवढा आहे.

राज्यात नोंद झालेले २२६ मृत्यू हे मुंबई मनपा-७३, ठाणे-९, ठाणे मनपा-८, नवी मुंबई मनपा-१२, कल्याण-डोंबिवली मनपा-१०, उल्हासनगर मनपा-५, भिवंडी-निजापूर मनपा-८, मीरा-भाईंदर मनपा-१, पालघर-१, वसई-विरार मनपा-९, रायगड-३, पनवेल मनपा-६, नाशिक-१, नाशिक मनपा-४, धुळे मनपा-४, जळगाव-४, जळगाव मनपा-३, नंदूरबार-२, पुणे-५, पुणे मनपा-२१, पिंपरी-चिंचवड मनपा-११,सोलापूर-२, सोलापूर मनपा-३, कोल्हापूर-१, सांगली-१, रत्नागिरी-१, औरंगाबाद-५, औरंगाबाद मनपा-४, जालना-१, हिंगोली-१, परभणी-१, लातूर-१, अमरावती-१, अमरावती मनपा-१, बुलढाणा-३, वाशिम-१, या जिल्हा आणि मनपा क्षेत्रातील व इतर राज्यातील १ अशी नोंद आहे.

टीप:आज रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीतील इतर कारणांमुळे झालेले २७५ मृत्यू कळविले आहेत.

राज्यातील जिल्हानिहाय ॲक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील

मुंबई: बाधित रुग्ण- (९०,४६१), बरे झालेले रुग्ण- (६१,९३४), मृत्यू- (५२०५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२८७), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२३,०३५)

ठाणे: बाधित रुग्ण- (५७,१३८), बरे झालेले रुग्ण- (२४,६२४), मृत्यू- (१५३६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३०,९७७)

पालघर: बाधित रुग्ण- (८९६३), बरे झालेले रुग्ण- (४५५४), मृत्यू- (१७१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४२३८)

रायगड: बाधित रुग्ण- (७६१३), बरे झालेले रुग्ण- (३५०७), मृत्यू- (१५१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३९५३)

रत्नागिरी:  बाधित रुग्ण- (८३२), बरे झालेले रुग्ण- (५४३), मृत्यू- (२९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२६०)

सिंधुदुर्ग: बाधित रुग्ण- (२५४), बरे झालेले रुग्ण- (२०३), मृत्यू- (५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४६)

पुणे: बाधित रुग्ण- (३५,२३२), बरे झालेले रुग्ण- (१५,५२६), मृत्यू- (१०२६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१८,६८०)

सातारा:  बाधित रुग्ण- (१५८५), बरे झालेले रुग्ण- (९०९), मृत्यू- (६४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६११)

सांगली: बाधित रुग्ण- (५५०), बरे झालेले रुग्ण- (३०२), मृत्यू- (१४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२३४)

कोल्हापूर: बाधित रुग्ण- (१०६२), बरे झालेले रुग्ण- (७६५), मृत्यू- (१७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२८०)

सोलापूर: बाधित रुग्ण- (३५९५), बरे झालेले रुग्ण- (१९८६), मृत्यू- (३३४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१२७४)

नाशिक: बाधित रुग्ण- (६५८५), बरे झालेले रुग्ण- (३६३३), मृत्यू- (२६९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२६८३)

अहमदनगर: बाधित रुग्ण- (७०३), बरे झालेले रुग्ण- (४७१), मृत्यू- (२०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२१२)

जळगाव: बाधित रुग्ण- (५२६०), बरे झालेले रुग्ण- (३१४७), मृत्यू- (३२६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१७८७)

नंदूरबार: बाधित रुग्ण- (२४०), बरे झालेले रुग्ण- (१४९), मृत्यू- (११), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८०)

धुळे: बाधित रुग्ण- (१४२३), बरे झालेले रुग्ण- (८३४), मृत्यू- (७३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५१४)

औरंगाबाद: बाधित रुग्ण- (७६९१), बरे झालेले रुग्ण- (३५६२), मृत्यू- (३२३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३८०६)

जालना: बाधित रुग्ण- (८८०), बरे झालेले रुग्ण- (४७५), मृत्यू- (३६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३६९)

बीड: बाधित रुग्ण- (१९१), बरे झालेले रुग्ण- (१०३), मृत्यू- (४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०),ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८४)

लातूर: बाधित रुग्ण- (६०६), बरे झालेले रुग्ण- (२८४), मृत्यू- (२९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२९३)

परभणी: बाधित रुग्ण- (१८०), बरे झालेले रुग्ण- (९६), मृत्यू- (५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (७९)

हिंगोली: बाधित रुग्ण- (३२५), बरे झालेले रुग्ण- (२७५), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४८)

नांदेड: बाधित रुग्ण- (५२९), बरे झालेले रुग्ण (२४८), मृत्यू- (१९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२६२)

उस्मानाबाद: बाधित रुग्ण- (३३२), बरे झालेले रुग्ण- (२०९), मृत्यू- (१४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१०९)

अमरावती: बाधित रुग्ण- (७९६), बरे झालेले रुग्ण- (५५१), मृत्यू- (३४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२११)

अकोला: बाधित रुग्ण- (१७९६), बरे झालेले रुग्ण- (१४२७), मृत्यू- (९१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२७७)

वाशिम: बाधित रुग्ण- (१५७), बरे झालेले रुग्ण- (९९), मृत्यू- (४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५४)

बुलढाणा: बाधित रुग्ण- (३७९), बरे झालेले रुग्ण- (१९७), मृत्यू- (१६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१६६)

यवतमाळ: बाधित रुग्ण- (४०२), बरे झालेले रुग्ण- (२६६), मृत्यू- (१४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१२२)

नागपूर: बाधित रुग्ण- (१९१०), बरे झालेले रुग्ण- (१३६४), मृत्यू- (१९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५२७)

वर्धा: बाधित रुग्ण- (२८), बरे झालेले रुग्ण- (१४), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१२)

भंडारा: बाधित रुग्ण- (१४८), बरे झालेले रुग्ण- (८२), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६६)

गोंदिया: बाधित रुग्ण- (१९९), बरे झालेले रुग्ण- (१२७), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (७०)

चंद्रपूर:  बाधित रुग्ण- (१४५), बरे झालेले रुग्ण- (९३), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५२)

गडचिरोली: बाधित रुग्ण- (९६), बरे झालेले रुग्ण- (६६), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२९)

इतर राज्ये: बाधित रुग्ण- (१७५), बरे झालेले रुग्ण- (०), मृत्यू- (२८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१४७)

एकूण: बाधित रुग्ण-(२,३८,४६१), बरे झालेले रुग्ण-(१,३२,६२५), मृत्यू- (९८९३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२९६),ॲक्टिव्ह रुग्ण-(९५,६४७)

 (टीप- ही माहिती केंद्रसरकारच्या आय. सी. एम. आर. पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोरोना बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *