प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बेघरांना हक्काचा निवारा-राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून हाताला काम व रोजगार द्यावा महसूल व ग्रामविकास विभागाने नागरिकांच्या सेवा सुविधासाठी प्राधान्य द्यावे

Read more