औरंगाबाद शहराला 20 एमएलडी अधिक पाणी देण्याचे नियोजन

औरंगाबादच्या विकासालाच शासनाचे प्रथम प्राधान्य : पालकमंत्री सुभाष देसाई संत ज्ञानेश्वर उद्यान,  वेरूळ-घृष्णेश्वर येथे मूळ बांधकामाशी साधर्म्य असणारे 1000 व्यक्ती

Read more