वैजापूर तालुक्यातील अवसायनात निघालेल्या पाच सहकारी संस्थाच्या संचालक मंडळाला गुन्हे अन्वेषण विभागाची नोटीस

जफर ए.खान वैजापूर,१२ फेब्रुवारी:- अवसायनात निघालेल्या वैजापूर तालुक्यातील पाच सहकारी संस्थाच्या संचालक मंडळाला चौकशीसाठी हजर राहण्याची नोटीस गुन्हे अन्वेषण विभाग,औरंगाबाद

Read more