लोह्यात संतप्त शेतकऱ्यांनी वाढीव मावेजासाठी राष्ट्रीय महामार्ग वळण रस्त्याचे काम बंद पडले

लोहा ,२३मे /प्रतिनिधी :- लोहा शहरा जवळून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग ३६१ वळण रस्त्यात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना मंजूर झालेला वाढीव

Read more