वैजापूर नगरपालिकेचा 2023-24 चा 34 कोटी रुपये शिलकीचा वार्षिक अर्थसंकल्प

भुयारी गटार योजनेसाठी 25 कोटी रुपये शहर सफाई कंत्राटसाठी 3 कोटींची तरतूद वैजापूर ,२४ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- वैजापूर नगरपालिकेचा सन 2023-24 चा 34

Read more