हीन भक्ति सत्संग से

“ स्वर्वेद  हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी.

“घराघरात स्वर्वेद,मनामनांत स्वर्वेद, जनमनांत स्वर्वेद”

आजचा दोहा

वेदवीत्त जगमान है, गो मन चंगुल पाश । 

हीन भक्ति सत्संग से, यह दुखमय बुध नाश ।।३४।।

(स्वर्वेद पंचम मण्डल एकादश अध्याय) ०५/११/३४

मूळ भाष्याचा मराठी अनुवाद :

देह, धन, संसारातील प्रतिष्ठा तसेच इंद्रिय आणि मनाच्या विषय-बंधनात फसलेले, सत्संग आणि भक्तीहीन जीवन ज्ञानाचा नाश करणारे असे दुःखमय आहे.

संदर्भ : स्वर्वेद

हा ग्रंथ तुम्हाला हवा असल्यास वाॅट्स‌ॲप करा ८५५४८८३१६६.

www.vihangamyoga.org