मृत्यूप्रमाणेच आत्महत्या देखील एक सत्य

डॉ. सूरज सेठिया मृत्यू हे जसे  अंतिम सत्य असते त्याप्रमाणेच आत्महत्यादेखील एक सत्य आहे. मृत्यू अथवा आत्महत्या नंतर रडून काही

Read more