रेमडेसिविरचा केंद्रीय पुरवठा थांबवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

रेमडेसिविरच्या उत्पादनात दहा पटीने वाढ देशात रेमडेसिविरचा पुरेसा साठा, मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त रेमडेसिविरच्या 50 लाख कुप्या राखीव साठा म्हणून कायम

Read more