सिल्लोड तालुक्यातील जलसिंचन बळकटीकरणासाठीची कार्यवाही तातडीने करावी- राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

औरंगाबाद ,२० मे / प्रतिनिधी :- सिल्लोड तालुक्यासह आसापासच्या सर्व गावांमध्ये मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध होण्यासोबत जलसिंचन बळकटीकरणासाठीची आवश्यक कार्यवाही तातडीने

Read more