संतजन या त्रीद्वंद्वांना सोडून भक्तीच्या परम सुखाला प्राप्त करतात

“ स्वर्वेद ” हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी. आजचा दोहा ​कामी क्रोधी लालची, भक्ति रतन नहिं

Read more