विस्तारवादाचे युग संपले, आता हे विकासाचे युग आहे- पंतप्रधान

सैन्यतुकड्यांशी संवाद साधण्यासाठी पंतप्रधानांनी लडाखमध्ये निमू येथे दिली भेट भारताच्या शत्रूंनी आपल्या सैन्यदलांतील तेज आणि दरारा बघितला सैन्यदलांनी गाजविलेल्या अतुलनीय

Read more