संरक्षण उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भर होण्यावर पंतप्रधानांचा भर

संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिष्ठा हिंद महासागर क्षेत्रात निव्वळ सुरक्षा प्रदाता म्हणून भारताची भूमिका वाढवेल : पंतप्रधान दिल्ली, 27 ऑगस्ट 2020 पंतप्रधान

Read more