कोविड-19 विरोधात सुरू असलेल्या लढाईमध्ये कोविड सुसंगत वर्तनावर भर देणारी सातत्यपूर्ण लोकचळवळ महत्त्वाची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

जिल्हा पातळीवर आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा पुरेशा असल्याची खातरजमा करा- पंतप्रधान किशोरांच्या लसीकरण मोहिमेला युद्घपातळीवर गतिमान करा- पंतप्रधान सार्वजनिक आरोग्यविषयक उपाय

Read more