मनुष्यजन्मातच परमेश्वरप्राप्ती साठी प्रयत्न केला पाहिजे-स्वर्वेद षष्ठ मण्डल षष्ठ अध्याय

“ स्वर्वेद ” हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी. आजचा दोहा तृण घर तृण शैय्या हवै, अग्नि

Read more