कोरोना प्रयोगशाळांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी

चाचणी प्रक्रिया गतिमान व व्यापक करावी – पालकमंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर अमरावती, दि. 20 : कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना अधिक परिणामकारक करण्यासाठी व कोरोना

Read more