मराठा -कुणबी समितीच्या कार्यकक्षा सकल मराठा समाजावर अन्याय करणारी-संजय लाखे पाटील 

जालना ,१२ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :-मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीची कार्यकक्षा ही मराठवाड्यातील

Read more