पाईपलाईनद्वारे घरोघरी गॅसच्या व्यवस्थेमुळे उद्योगाला चालना- पालकमंत्री अमित देशमुख

मराठवाड्यातील पहिली योजना, सीएनजीमार्फत घरोघरी मिळणार पाईपलाईनद्वारे गॅस “जे-जे नवं, ते-ते लातूरला हवं” या ब्रीद वाक्याप्रमाणे लातूरच्या विकासासाठी कटिबद्ध लातूर,

Read more