छत्रपती संभाजीनगर: मतदारसंख्या २९ लक्ष ४५ हजार २११

नवमतदारांनी नाव नोंदणी करावी – जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय ३१ हजार ९८३ इतकी नवीन मतदार नोंदणी छत्रपती संभाजीनगर ,२७ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :-लोकशाही सक्षमीकरणाची

Read more