जन्म-मृत्यू चक्राच्या दु:खास प्राप्त होणारा जीव-स्वर्वेद चतुर्थ मण्डल षष्ठ​ ​अध्याय

​” स्वर्वेद “ हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी. आजचा दोहा​ मद्य न विषय समान

Read more