कलाकारांची कमाई सुरू व्हावी या साठी आय. सी. सी. आर. चे ‘ कला विश्व’ !

भारतात शिक्षणासाठी येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांनाही भारतीय संस्कृती नीट समजून घेता यावी यासाठी आणि उपेक्षित कलाकारांना मदत व्हावी यासाठी “कलाविश्व” चे

Read more