छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शेती व जमीन महसूलविषयी धोरण

भारत हा शेती प्रधान देश असून राज्याचे विविध प्रकारचे उत्पन्न हे मुख्यत: जमिनीपासून मिळत असे. येथील बहुसंख्य प्रजा शेतीवरच अवलंबून

Read more