महाराष्ट्र जलसंपदा विभागात ४४९७ जागांसाठी मेगा भरती

जलसंपदा विभाग मंत्रालय हे महाराष्ट्र शासनचे एक मंत्रालय आहे . महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी वार्षिक योजना तयार करण्याची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार मध्ये

Read more