आर्थिक वर्ष 21-22 मध्ये भारतात सर्वोच्च 83.57 अब्ज डॉलर्स वार्षिक थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ

गेल्या 20 वर्षांत थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 20 पटीने वाढला  भारत गुंतवणुकीचे पसंतीचे ठिकाण म्हणून वेगाने उदयाला आर्थिक वर्ष 2021-22

Read more