पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी घेतला ‘संत ज्ञानेश्वर उद्यान’ नुतनीकरणाचा आढावा

ब्रह्मगव्हाण उपसासिंचन प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना धनादेश वाटप छत्रपती संभाजीनगर,१५ ऑगस्ट  /प्रतिनिधी :- पैठण येथील ‘संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे नूतनीकरण व सुशोभिकरणा’च्या कामाचा जिल्ह्याचे

Read more