11 वा राष्ट्रीय मतदार दिवस (NVD) 25 जानेवारी 2021 रोजी होणार साजरा

 सक्षम, जागरूक, सुरक्षित आणि माहितगार मतदार ही थीम भारतीय निवडणूक आयोग 25 जानेवारी 2021 रोजी 11 वा राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा करीत आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या

Read more