औरंगाबाद जिल्ह्याची एकूण मतदार संख्या 28 लक्ष 99 हजार 110

प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयाने मतदार यादी अद्ययावत करणार–जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण औरंगाबाद,२९ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी:- प्रशासन व लोक प्रतिनिधी, राजकीय पक्षाचे

Read more