विनायक साखर कारखाना भाडेतत्वावर ; मात्र, कारखाना सुरू करण्यासाठी अद्याप कोणत्याही हालचाली नाही

कारखाना सुरू होणार की नाही याविषयी साशंकता जफर ए.खान  वैजापूर ,२ जुलै :- गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेला व थकीत कर्जापोटी

Read more