औरंगाबाद जिल्ह्यातील विनायक व गंगापूर साखर कारखाना 25 वर्षासाठी भाडेतत्वावर

जफर ए.खान वैजापूर ,२१ मे :-थकीत कर्जापोटी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात असलेले व गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेले औरंगाबाद जिल्ह्यातील

Read more