विना मास्क ग्रामस्थांना दंड

कोरोनावर नियंत्रणासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करा–जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण • पीक कापणी प्रयोगाचे पर्यवेक्षण• विना मास्क ग्रामस्थांना दंड• शेडनेट हाऊसची केली पाहणी•

Read more