पर्यटन स्थळी No Vaccine No Entry या सूत्राची अंमलबजावणी होणार

“हर घर दस्तक” व “ माझा वार्ड शतप्रतिशत लसीकरण वार्ड ” अंतर्गत लसीकरणाचा पाठपुरावा लसीकरण मोहिम प्रभावी पणे राबविण्यासाठी पर्यटन स्थळा बाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित

Read more