शहीद जवान सतीश पेहरे यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

साश्रुनयनांनी दिला आखेरचा निरोप शहीद जवान अमर रहे.. घोषणांनी आसंमत निनादलाGal जालना दि. 17 : गलवान खोऱ्यामध्ये शयोक नदीवर पुलाचे

Read more