उत्कृष्ट तबलावादन, सुमधूर बासरीवादन, रागांच्या पखरणीमुळे औरंगाबादकर रसिक मंत्रमुग्ध

उस्ताद डॉक्टर गुलाम रसूल संगीत महोत्सव -2022 उत्साहपूर्ण वातावरणात औरंगाबाद,१२ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- उत्कृष्ट तबलावादन, सुमधूर बासरीवादन, रागांच्या पखरणीमुळे औरंगाबादकर

Read more