विहंगम योगाने आत्मा प्रकृती मंडलापासून उपरम 

“ स्वर्वेद ” हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी. आजचा दोहा माया जग जननी भने, सृष्टि करें

Read more