वैजापूर तालुक्यात नांदूर-मधमेश्वर कालव्यावर मोठ्या प्रमाणात पाईप व डोंगळे टाकून अनधिकृत पाणी उपसा

शेवटच्या भागात पाणी पोहचण्यास अडचण वैजापूर,८ एप्रिल  /प्रतिनिधी :- वैजापूर व गंगापूर तालुक्यासाठी नांदूर मधमेश्वर कालव्याचे उन्हाळी हंगामासाठीचे पहिले पाणी

Read more