म्युकोरमायकोसिसच्या रुग्णांना इंजेक्शन व औषधांचा अपुरा पुरवठा होऊ नये याची काळजी सरकारने घ्यावी,औरंगाबाद खंडपीठाच्या अपेक्षा

महाराष्ट्रात  म्युकोरमायकोसिस 950 सक्रिय रुग्ण औरंगाबाद ,२१ मे/प्रतिनिधी :-म्युकोरमायकोसिसच्या रुग्णांना  इंजेक्शन व औषधांचा अपुरा पुरवठा होऊ नये याची काळजी घ्यावी अशी

Read more