लसीकरण उत्सव म्हणजेच कोरोनाविरूध्दच्या दुसऱ्या मोठ्या लढाईचा प्रारंभ आहे: पंतप्रधान

‘कोविड लघु प्रतिबंधक क्षेत्र’ निर्माण करण्यासाठी समाज आणि नागरीकांनी घ्यावा पुढाकार:पंतप्रधान लसीची एकही मात्रा फुकट जाणार नाही, या उद्दिष्टाकडे वाटचाल

Read more