… तरच आत्म्याचे पवित्र उत्थान 

“ स्वर्वेद ” हा विहंगम योगाचा सैध्दांतिक सदग्रंथ आहे याची मालिका “आज दिनांक” मध्ये रोज खास वाचकांसाठी. आजचा दोहा मन स्वरुप शैतान को, बिन मारे

Read more