साईबाबा संस्थानला RTPCR लॅब व ऑक्सिजन प्लांट युद्धपातळीवर स्थापन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी कोरोनासाठी जिल्ह्यात विविध हॉस्पिटलला लागणारी औषधे, यंत्रसामुग्री च्या मागणीचा अहवाल तातडीने शासनास सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद ,२०

Read more

साईबाबा संस्थानच्या अध्यक्षाची बनावट तक्रार प्रकरणी पोलिसांना कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश

औरंगाबाद ,१३ मार्च २०२१: साईबाबा संस्थानच्या अध्यक्षाची बनावट तक्रार प्रकरणी पोलिसांना कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे

Read more