शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना राज्य योजना म्हणून राबविणार – रोहयो आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांची माहिती

मुंबई, दि. ५  : ग्रामीण भागातील कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजनेंतर्गत गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का

Read more