संरक्षण सेवेमध्ये अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकारणारी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था

राज्यातील अधिकाधिक  विद्यार्थ्यांना संरक्षण सेवेमध्ये अधिकारी म्हणून जास्तीत जास्त संख्येने जाता यावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन 1977 मध्ये औरंगाबाद येथे

Read more